Bramki obrotowe – Wyciągi Narciarskie

BRAMKI OBROTOWE – WYCIĄGI NARCIARSKIE

System kontroli dostępu osób do wyciągu narciarskiego. System oparto na bramkach obrotowych (tzw. kołowrotach) trójramiennych z serii BR2. Bramki obrotowe posiadają sygnalizację diodową informującą osobę o aktualnym upoważnieniu do wejścia. Upoważnienie do wejścia nadawane jest przez zawarcie transakcji i uregulowanie płatności w kasie wyciągu narciarskiego. System informatyczny, który weryfikuje bilet będący w posiadaniu osoby wysyła sygnał do kołowrotu o uprawnieniu do wejścia. Bramka obrotowa po otrzymaniu sygnału „do wejścia” odblokowuje rygiel mechanizmu rotora i umożliwia obrót ramion czego wynikiem jest możliwość wejścia pojedynczej osoby i blokada urządzenia dla osoby następnej, której weryfikacja upoważnienia do wejścia jeszcze nie nastąpiła. System posiada też dodatkowe barierki, umożliwiające bezpieczne przechodzenie osobie, która wykonuje kilka czynności związanych m.in. z przygotowaniem i przedstawieniem do weryfikacji biletu. Tego typu czynności powodują często brak właściwej koncentracji na utrzymaniu pozycji np. na nartach i potrzebie wsparcia się ręką o element barierki.

Bramki obrotowe posiadają czytniki zamontowane na obudowie w taki sposób aby ułatwić osobie korzystającej bezpośredni dostęp do czytników. Sygnalizacja świetlna umożliwia użytkownikowi rozpoznanie czy został upoważniony do przejścia przez bramkę obrotową co daje pełny komfort dla użytkownika jak i operatora urządzeń, który w znikomych przypadkach musi interweniować w celu wyjaśnień co do działania systemu.

 

PODOBNE REALIZACJE