Bramki obrotowe – Stadion Bydgoszcz

BRAMKI OBROTOWE. INSTALACJA NA STADIONIE W BYDGOSZCZY.

Kołowroty zainstalowane w 2008 roku na wejściach do obiektu. 22 sztuki kołowrotów typu br3-2s umożliwiają wejście średnio 22 tysiącom kibiców w ciągu jednej godziny. Bramki obrotowe posiadają sterowanie ręczne, które umożliwia odblokowywanie przejścia przez operatora urządzenia oraz wyposażone są w system kontroli wejścia umożliwiający weryfikację uprawnień do wejścia na obiekt sportowy jakim jest stadion.

Bramki obrotowe służą jedynie jako wejście na obiekt natomiast wyjście odbywa się przez przeznaczone do tego furtki i bramy, które równocześnie mogą pełnić funkcję wyjść ewakuacyjnych. Bramki obrotowe (kołowroty) wyposażone są w mechanizmu umożliwiające kontrolę ruchu osobowego w dwóch kierunkach (na wejście do obiektu i na wyjście z obiektu). Kołowroty posiadają sygnalizację świetlną informującą o stanie odblokowania/zablokowania mechanizmów bramek co wpływa na sprawność przejścia osobowego, która jest bardzo ważnym czynnikiem w przypadku konieczności sprawnego zweryfikowania osób zamierzających do uczestnictwa w imprezie masowej.

 

PODOBNE REALIZACJE